Svátek má: Adolf

Komentáře

Miloš Zeman.

prezident České republiky

Prezident republiky udělil státní vyznamenání

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2015 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv,

zásluhy za záchranu lidského života, zásluhy o stát v oblasti vědy, umění, kultury, sportu a hospodářství a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny nadporučíkovi Josefu Františkovi in memoriam za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Františku Kriegelovi in memoriam za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství Petru Vejvodovi in memoriam za záchranu lidského života.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Júliu Binderovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Františku Čechovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Arminu Delongovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Daliboru Dědkovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Pavlu Dostálovi in memoriam za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Heleně Fibingerové za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jitce Frantové Pelikánové za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Ludvíku Hessovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Hlavatému za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Eduardu Janotovi in memoriam za zásluhy o stát.  

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Ludvíku Karlovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy plk. Aleši Knížkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Antonínu Liehmovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Mánkovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Petru Moosovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Václavu Neckářovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Pavlu Nedvědovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Václavu Pavlíčkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Janu Petránkovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Václavu Petříčkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Bohdanu Pomahačovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Mons. Františku Radkovskému za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jaroslavu Rybkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Marii Svatošové za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Libuši Šafránkové za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Pavlu Šporclovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Ladislavu Štaidlovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Danuši Táborské za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Milanu Teplému za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Miroslavu Tomanovi staršímu za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Karlu Weirichovi in memoriam za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Žáčkovi za zásluhy o stát v oblasti umění.