Zdeněk Štefek: Bude se platit více za reprodukovanou hudbu?

KOMENTÁŘ

Ochranný svaz autorský (OSA) chystá na příští rok zvednout poplatky za užití chráněných děl prostřednictvím reprodukčních zařízení až o 50%.

29. září 2016 - 07:00

To vyvolalo značnou nevoli ze strany obcí, měst a dalších provozovatelů služeb v pohostinství. Právě obce totiž využívají hudbu pravidelně při svých akcích, slavnostech, reprodukovaná hudba zní ve školách, v místním rozhlase, v domovech seniorů a takový cenový skok bude znamenat značný nárůst nákladů s dopadem především na malé obce, což přináší i riziko omezení místního kulturního života.

Nárůst monopolní OSA zdůvodňuje nikoliv inflací, ale výší poplatků v některých zemích Evropské unie. Proto také podalo Sdružení místních samospráv stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na Ministerstvo kultury. A proto také se minulý týden uskutečnila demonstrace před sídlem OSA. Nárůst autorských poplatků o 50 procent by měl, podle OSA, platit pouze pro velká města nad 80.000 obyvatel, u obce do 1000 obyvatel se sazba za rádio má zvýšit z 148,80 korun na 195,30 korun.

Považuji skokové navýšení poplatků za nejen neodůvodněné, ale i za nesmyslné a nebezpečné. Navíc vnímám, že se jedná jen o špičku ledovce, který zasahuje do mnohem širší oblasti autorských práv. Kritizované jsou třeba nesmyslné autorské poplatky, které byly původně stanoveny vyhláškou č. 488/2006, poplatky za každou kopii i vlastního díla, za každé paměťové médium, prázdné cédéčko nebo flashku, které v podstatě znamenají presumpci viny. Vzhledem ke snížení cen paměťových médií došlo sice po několika letech i ke snížení poplatků, ale princip zůstal zachován. Nyní se OSA snaží protlačit poplatky za volnou paměť v mobilních telefonech, tedy paušál za každý prodaný chytrý mobilní telefon. Takže také presumpce viny, kterou odmítám.

V době, kdy rozvoj vědy a techniky umožňuje během sekundy sdílet a kopírovat data po celé Zemi, kdy vše je takřka on-line, kdy miliony mladých lidí denně vědomě či nevědomě porušují autorská práva, ne s cílem na tom vydělat, ale užít si, dosáhnout na oblíbenou hudbu, film, hru, program, se stále více ukazuje, že současné právní normy jsou v této oblasti jakýmsi dinosaurem, přežitkem, který do 21. století již prostě nepatří. A nejen přežitkem, ale i brzdou rozvoje jednotlivce i celé společnosti.  

Oblast autorských práv potřebuje změnu. Zásadní. Změnu směrem k větší otevřenosti, výměně informací, zdrojů, ke sdílení.

Zdeněk ŠtefekAnketa

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano 13%
transparent.gif transparent.gif
Ne 33%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 54%
transparent.gif transparent.gif