Svátek má: Viktor

Komentáře

Ivan David

europoslanec (SPD)

Po demonstraci zůstávají klidní

Sobota 22. 10. 2011 vynikla v České republice zejména třemi událostmi. Sněmem a sjezdem ODS, resp. TOP 09 a demonstrací na náměstí Republiky. Prvním dvěma událostem se věnovaly zpravodajské pořady celý den, třetí rezervovaly tři minuty ve večerních zprávách.

ODS si po dvou letech odhlasovala, že vedení strany zvolené na dva roky pokračuje bez voleb dále. Stav vnitrostranické demokracie ukazuje, jak to která strana myslí vážně s demokracií vůbec. TOP 09 jednala ještě klidněji, neboť jak výstižně konstatoval novinář Alexandr Mitrofanov při raních zprávách, nejde o stranu, ale o podnikatelský projekt. Podnikatelský projekt vyslal do boje o prezidentské křeslo dosud upejpavého kandidáta Karla Schwarzenberga, majitele realit, který si v Rakousku nemůže dát titul „kníže“ na navštívenku, protože to rakouské zákony nedovolují. Zakazují to i ty naše, ale novináři reprezentující národ lokajů a podúředníků na zákaz užívání šlechtických predikátů nehledí. Co je komu v Čechách po zákonech… 

Ve veřejnoprávním českém rozhlasu předsedu TOP 09 chválil zcela nestranný komentátor novinář Petr Nováček, že rod pana  Schwarzenberga udělal pro „naše země“ mnoho dobrého, a Karel Schwarzenberg sám mnoho dobrého pro naši rodnou revoluci. Tím se veliký novinář Petr Nováček názorově trochu rozešel s velkým (i když trochu drzým)  novinářem Karlem Havlíčkem Borovským. Ten ostatně v jednom ze svých epigramů podal návod na kariéru: „Chceš-li v strachu nepokoji žíti, musíš k tomu vtip a rozum míti, chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupý, kde je toho třeba.“ Jak to bude s pokračováním podmikatelského projektu, který začal finanční podporou disidentů, pokračoval rozsáhlými restitucemi a výhodným nákupem realit a nyní má být završen ve spolupráci s nejlepším ministrem financí Ing. Kalouskem a má zahrnout celou Českou republiku, to zatím nevíme.

Pokud jde o samotnou demonstraci jíž se podle ČT24 zúčastnilo 4000 demonstrantů, zatímco podle TV Nova 2000 demonstrantů (a podle reportéra dokonce až 800), lze o ní tak nějak celkem směle říci, že její hodnota je možná nezáporná. Hlavní problém je v tom, že vzbuzuje málo nadějí. Potenciální demonstranti se zřejmě nedomnívají, že by demonstrováním bylo lze možno čehosi dosáhnout a proto zůstavají demonstranty toliko potenciálními. Řečníky bylo na náměstí Republiky špatně slyšet a špatně vidět. Styl některých řečníků byl spíše kavárenský než táborový. Zde řečnící bývalý dlouholetý poslanec ODS a pak Unie svobody Václav Krása si vypůjčil slavnou řečnickou figuru Martina Luthera Kinga, který ze žvanění nežil, ale pro sílu svého projevu zemřel („Mám sen…“). Projev mohl být přesvědčivý, kdyby se jím projevil někdo jiný. Díky Krásovu předchozímu snu se podařilo prošustrovat desítky miliard z kapitoly ministerstva nezaměstnanosti a sociálních věcí, ale bezdomovců valem přibývá.  A to nepřipomínám jeho předchozí zásluhy.

Demonstrace vzbudila málo nadějí, i když nechyběla věcná kritika ani sliby. To co chybělo a chybí, je víra lidí, že se něco změní. Opoziční síly a odbory by lidem řekly: „My bychom do toho šli, kdybychom věděli, že nás podpoříte…“, ale frustrovaní občané si myslí: „My bychom vás podpořili, kdybychom vám věřili, že do toho půjdete…“. Nezmění-li opozice tuto nevíru, asociální vláda Petra Nečase se s propagandistickou mašinérií „veřejnoprávních médií“ budoucnosti bát nemusí.  

Psáno pro Prvnizpravy.cz

Ivan David