Svátek má: Viktor

Komentáře

Ivan David

europoslanec (SPD)

Metál loupežným vrahům a setba větru

Zdá se, že exponentům současného režimu už nestačí systematické rozkrádání, které dvacet let organizují, nestačí jim záplava korupce, proti níž nemohou bojovat, protože jsou její součástí, nestačí všeobecná demoralizace. Rozhodli se glorifikovat loupežné vrahy Mašíny a spol.


Je šokující, že je v tom podle výsledků výzkumů  veřejného mínění podporuje celých 15% dotázaných. Sedmina našich obyvatel podlehla demoralizaci do té míry, že je jim zdá loupežná vražda nejen přijatelná, ale není pro ně ani překážkou pro udělení státního vyznamenání.  K této hrůze se hlásí nejen bezvýhradně všichni představitelé pravicových stran, kteří k tomu poskytli vyjádření, ale vytrvalou mediální masáž o hrdinství vrahů lze najít v každém větším a samozřejmě úplně nezávislém médiu v čele s médii „veřejnoprávními“. Dokazuje to, jak jsou manipulátoři veřejného mínění vzdáleni mínění veřejnosti. Sto procent politických komentátorů se ztotožňuje s patnácti procenty objektů mediální manipulace. Nehájí ovšem zájmy těchto patnácti procent, ale zájmy podstatně užšího okruhu prominentů stávajícího režimu.

V médiích už vraždí jen nahodilí kriminálníci či něšťastníci. Ostatní vraždy jsou už jen zabití a vedlejší ztráty. Zavraždění už jen „při něčem“ zemřou.  Spojenecká vojska (bratrství ve zbrani) bojují za trvalou svobodu a tržní demokracii a „při tom“ umírají „povstalci“ a „i civilisté“. Vražda se stala pro současný režim morálně relativní. Vládce, který nepronajme bohatství země cizím monopolům, nenechá zdevastovat hospodářství země  a nezatíží občany nesplatitelnými státními dluhy při důkladném „šetření“, se tím stává diktátorem, má být svržen a nahrazen někým tržním zájmům vstřícnějším a nejlépe ihned zabit, aby případný soud s ním nevzbuzoval pozornost.

Jsem přesvědčen, že současný režim nám vyznamenáním vrahů chce něco sdělit. Totiž asi to, že by se neštítil na obranu svých zájmů ani vražd. Že totiž vražda ideologicky zaštítěná a mediálně propagovaná je nejen přijatelná, ale i chvályhodná. Ti, kteří stojí na druhé straně mají smůlu. Tento vzkaz nám posílají jen pár týdnů po řádění švédského pravicového fanatika. Měl taky svoji pravdu a demokratickými prostředky ji zatím nemohl prosadit.

Jsem přesvědčen, že současný režim usiluje o provokaci konfliktů a akcí, které mají být záminkou k dalšímu prohloubení demokratury. Tento režim tak definitivně vykročil za hranice, před nimiž mohl být slušnými lidmi ještě tolerován. Sejí vítr úmyslně, protože věří, že bouře smete ty, jimž se způsob a hlavně výsledky vlády nelíbí.

Psáno pro Prvnizpravy.cz
Ivan David