Svátek má: Julius

Komentáře

Jana Černochová

poslankyně PSP ČR(ODS)

Odmítám bezprecedentní zásah do soukromí

Výbor pro bezpečnost dokončil projednávání vládní novely zákona o zbraních.

Na jedné straně mne těší, že se podařilo přijmout několik dílčích změn, které zmírňují tvrdost této normy a mezi které patří i zachování stávající lhůty platnosti zbrojních průkazů v délce 10 let. Na straně druhé však nemohu zásadně souhlasit s tím, že výbor přistoupil na vládní návrh na prolomení práva nedotknutelnosti obydlí při zabavení legálně držených zbraní, což považuji v negativním slova smyslu za nejzávažnější změnu, kterou novela přináší.

Přitom je zřejmé, že v případě střílejících šílenců, které má tato změna eliminovat, má policie již dnes dostatečné kompetence, jak zbraně zabavit, např. v zákoně o policii. Domnívám se, že tato změna je bezprecedentním zásahem do soukromí, neboť zde prvně dáváme státním orgánům pravomoc vstupu do obydlí při provedení úkonu ve správním řízení.

Riziko spatřuji zejména v tom, že tato změna bude zneužívána k šikaně slušných a zákona dbalých legálních držitelů zbraní třeba jejich znepřátelenými sousedy. Jsem přesvědčena, že jde o špatné rozhodnutí, a proto v další fázi legislativního procesu znovu předložím pozměňovací návrh, který příslušné ustanovení z novely vypouští.

Jana Černochová